کپسول اسپیروفیت فرآورده طبیعی حاوی جلبک اسپیرولینا و مورینگا و زردچوبه و کاری دیگر است که نقش بسزایی در کاهش اشتها و میل به پر خوری و افزایش متابولیسم و چربی سوزی دارد و این اثر در ۳ هفته پس از مصرف فرآورده بطور قابل توجهی مشاهده می شود. تحقیقات بالینی نشان داده است که ترکیب اسپیرولینا و زردچوبه سبب دشوار شدن تکثیر سلول‌های چربی، کاهش مقدار چربی جذب شده از خون توسط سلول‌های چربی، کمک به سوزاندن چربی ذخیره‌شده در سلول‌های چربی و بهبود متابولیسم چربی می شود. گیاه مورینگا، با کمک به کاهش موثر در گلوکز و میزان تری گلیسرید خون، در کاهش وزن و سلامت عمومی بدن تاثیر گذار است.

اسپیرولینا سال هاست که به عنوان کمک کننده در افزایش متابولیسم بدن و اثر ضد التهابی در فرآورده های غذایی و طبیعی مورد استفاده قرار می گیرد و ماده ای منحصر به فرد در تنظیم وزن افراد است.