درخواست برنامه ورزشی


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
جنسیت را انتخاب کنید.
سن را بنویسید. سن را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
میزان تحصیلات را انتخاب کنید.
وضعیت تاهل را انتخاب کنید.
شغل را بنویسید. شغل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
هدف را بنویسید. هدف را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

سابقه بیماری را بنویسید. سابقه بیماری را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
داروهای مصرفی را بنویسید. داروهای مصرفی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
سابقه خانوادگی را بنویسید. سابقه خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
انتخاب این گزینه اجباری است.
انتخاب این گزینه اجباری است.

سابقه ورزشی را بنویسید. سابقه ورزشی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
چند روز در هفته امکان ورزش کردن دارید؟ را انتخاب کنید.

وزن (کیلوگرم) را بنویسید. وزن (کیلوگرم) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
قد (سانتی‌متر) را بنویسید. قد (سانتی‌متر) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
دور شکم (سانتی‌متر) را بنویسید. دور شکم (سانتی‌متر) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

از روی ناف اندازه‌گیری کنید

دور باسن (سانتی‌متر) را بنویسید. دور باسن (سانتی‌متر) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

از برجسته ترین ناحیه باسن اندازه‌گیری کنید

دور سینه (سانتی‌متر) را بنویسید. دور سینه (سانتی‌متر) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

از برجسته ترین ناحیه سینه اندازه‌گیری کنید

دور مچ دست (سانتی‌متر) را بنویسید. دور مچ دست (سانتی‌متر) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

از بین برآمدگی روی مچ و دست را اندازه‌گیری کنید

دور بازو (سانتی‌متر) را بنویسید. دور بازو (سانتی‌متر) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
دور ران (سانتی‌متر) را بنویسید. دور ران (سانتی‌متر) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
دور زانو (سانتی‌متر) را بنویسید. دور زانو (سانتی‌متر) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
دور ساق پا (سانتی‌متر) را بنویسید. دور ساق پا (سانتی‌متر) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
دور مچ پا (سانتی‌متر) را بنویسید. دور مچ پا (سانتی‌متر) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
توضیحات را بنویسید. توضیحات را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
هزینه بسته انتخابی خود را وارد نمایید و پس از انتخاب درگاه بانکی، بر روی دکمه ارسال کلیک کنید تا به صفحه پرداخت هدایت شوید.
*توجه داشته باشید که در صورت عدم پرداخت فرم شما ارسال نمی‌شود.
- برنامه ورزش در خانه (98000 تومان)
- برنامه ورزشی (150000 تومان)
- برنامه ورزشی حرفه‌ای (250000 تومان)
- برنامه کراس ترینینگ (250000 تومان)
- برنامه ورزشی حرکات اصلاحی جهت توانبخشی (250000 تومان)
تومان
مبلغ را بنویسید.
درگاه پرداخت را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...